Belangrijke informatie & FAQ

Bij ons in de praktijk staan patiëntencontact en de kwaliteit van de behandeling centraal. Wij proberen als team ons werk zo zorgvuldig en goed mogelijk uit te voeren. Toch zijn menselijke fouten of vergissingen niet altijd uit te sluiten. Hierdoor kunnen uiteraard misverstanden of misschien wel gevoelens van onvrede ontstaan. Het kan ook gebeuren dat u iets niet goed begrepen hebt of dat u het idee heeft dat er niet voldoende naar u is geluisterd. Als dit het geval is, horen wij dat graag zodat wij met u in gesprek kunnen gaan. U kunt altijd bij ons terecht met klachten over de behandeling, de orthodontist of een van de teamleden. Indien u ontevreden bent is er altijd een mogelijkheid om dit te bespreken met de orthodontist of een van onze collega’s. Uiteraard kunt u klachten ook melden via het contactformulier. Mocht het ons niet lukken om uw klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kunt u ook gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling, waarbij onze praktijk is aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt.

In Nederland worden de tarieven voor orthodontische behandelingen jaarlijks vastgesteld door de overheid (NZa) en vastgelegd in een prestatielijst. Elke orthodontist in Nederland is verplicht deze prestatielijst te hanteren, zodat de tarieven overal hetzelfde zijn, zie tarieven NZa. De totale kosten van een orthodontische behandeling zijn van tevoren lastig te bepalen. Dit hangt van een aantal factoren af, zoals het type beugel, de kosten om de beugel te maken, het aantal controles en de behandelduur. In de eerste plaats hangt de prijs af van het type beugel. Een gemiddelde beugelbehandeling kost 2500 ±20%. Als gemiddelde behandelduur hanteren we 2 tot 3 jaar, uiteraard ook weer afhankelijk van de soort afwijking en het beugeltype.

De kosten voor een beugel worden in veel gevallen voor een groot deel vergoed door een aanvullende verzekering. Echter zijn er grote verschillen tussen de vergoedingen bij verzekeraars. Daarnaast is de vergoeding mede afhankelijk van uw leeftijd. Kijk daarom goed na in uw verzekeringspolis waar u recht op heeft of pas uw verzekering zo nodig aan.

Op de website van Vergelijkmondzorg.nl kunt u de verschillende verzekeringspolissen met elkaar vergelijken om een goede keuze te maken.

Het doel van een beugelbehandeling is het rechtzetten van tanden en het creëren van een gezond functionerend gebit, om zo schade te kunnen voorkomen op een later tijdstip. Hier zijn de inspanningen van het team en de orthodontist van groot belang, maar is misschien wel de medewerking van de patiënt zelf van een nog veel groter belang. Net als bij iedere andere medische behandeling, zijn er risico’s en ongemakken waarmee rekening gehouden moet worden. Hierover zult u tijdens de planbespreking nog met een uitgebreid schrijven geïnformeerd worden.

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er hieronder niet tussen? Neem dan contact met ons op!

Wanneer kun je met een beugel beginnen?

Voor kinderen is de timing voor het beginnen met een beugelbehandeling cruciaal. Hiermee voorkom je een onnodig langdurige behandeling of ben je andersom niet te laat voor mogelijke behandelopties. Bij kinderen in de groei kunnen veel afwijkingen nog behandeld worden met een beugel. Helaas is het niet altijd zo dat de wisseling van de tanden en de groei gelijklopen. Daarom hoeft u niet altijd te wachten tot dat uw kind al haar/zijn tanden heeft gewisseld. De orthodontist kan tijdens het eerste consult een inschatting maken van de benodigde behandelingen en een exacte timing kiezen voor het starten van een beugelbehandeling.

Tot welke leeftijd is een beugelbehandeling mogelijk?

In principe kan iedereen, op elke leeftijd, een beugelbehandeling ondergaan. Tanden kunnen wij altijd met een beugel verplaatsen, indien er geen medische en/of tandheelkundige contra-indicatie is. Echter, kan de oorzaak van scheve tanden ook dieper gelegen zijn, zoals in de opbouw van de botten (het gelaat). Zoals hierboven benoemd, kunnen wij dit soort problemen bij patiënten in de groei vaak met een beugel behandelen maar zal bij een volwassen patiënt een operatieve kaakcorrectie nodig zijn. Samen met de patiënt moet dan de afweging worden gemaakt in hoeverre de problemen zullen worden behandeld en wat de verschillende opties zijn.

Moet ik een beugel?

Soms is een beugel belangrijk om schade aan uw gebit te voorkomen, maar kan een beugel ook nodig zijn om alleen uw tanden recht te zetten. Scheve tanden hoeven niet altijd een probleem te zijn, maar kan het leiden tot klachten aan uw tandvlees of met kauwen. Ook kan een scheef gebit soms leiden dat u uw gebit niet mooi vindt en daardoor ook liever niet meer lacht. Tijdens het eerste consult zal de orthodontist kijken wat de problemen zijn en kunnen wij een behandeladvies geven. Uiteindelijk bepaalt u zelf of u een beugel neemt of niet.

Zijn er ook beugels die minder zichtbaar zijn?

Ja, er zijn verschillende beugels die minder zichtbaar, tot niet zichtbaar zijn. Meestal worden de slotjes aan de buitenkant van uw tanden vastgezet. Hiervoor hebben wij de oorspronkelijke metalen slotjes (ook wel brackets genoemd) en zijn de doorgaans gebruikelijke draden ook metaalkleurig. Wij hebben de mogelijkheid om witte (keramische) of goudkleurige brackets en draden te plaatsen. Hieraan zullen meerkosten verbonden zijn. De mogelijkheden kunnen uitgebreid besproken worden tijdens de planbespreking.

Een andere optie is om de beugel aan de binnenkant van uw tanden te plaatsen, dit noemen wij ook de linguale beugel. Meer informatie kunt u hier vinden.

Ook is het in enkele gevallen mogelijk om zonder slotjes tanden recht te zetten. Dan maken wij gebruik van Invisalign. Ook hierover kunt u meer informatie vinden op onze website. De orthodontist kan u tijdens het eerste consult en planbespreking advies geven over welke beugel het meest geschikt is.

Waarom kunnen de behandelingen niet altijd buiten schooltijd plaatsvinden?

Wij proberen altijd om uw wensen na te komen. Veel ouders maken zich bij de start van de behandeling zorgen over het schoolverzuim ten gevolge van de orthodontische behandeling. In de praktijk blijkt dit erg mee te vallen, zeker wanneer de beugel eenmaal geplaatst is. Daarom zullen de eerste paar afspraken, zoals het eerste consult en planbespreking tot aan het plaatsen van de beugel, in de ochtend plaatsvinden. Daarmee houden wij in de middag de tijd vrij om de controles te kunnen doen. De controles zullen dan, indien beschikbaar, na schooltijd plaatsvinden. Helaas is het zo dat grotendeel van onze patiënten bestaat uit schoolgaande jeugd, waardoor niet iedereen na schooltijd gezien kan worden.

Mogen ouders/begeleiders mee de behandelruimte in?

Dat mag zeker. Om goede zorg aan iedere patiënt te kunnen verlenen is rust in de behandelruimte noodzakelijk. Daarom vragen wij u om met maximaal één ouder en/of begeleider mee naar de behandelruimte te komen.

Wanneer kan ik mijn vragen stellen?
Dat mag altijd. U kunt hiervoor bellen of een mail sturen.

Verder proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van de behandeling. Mochten er dan toch nog vragen zijn, mag u deze natuurlijk stellen. Soms ligt de situatie ingewikkelder. Hiervoor adviseren wij om een aparte afspraak in te plannen, zodat we samen in alle rust de problematiek of vragen kunnen bespreken.

Mocht u vragen hebben over de betalingen dan willen wij u vragen rechtstreeks contact op te nemen met Netpoint.

Wat doe ik als mijn beugel kapot is?

Gaat er iets kapot aan de beugel laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Wij zullen dan kijken of het nodig is dat u direct naar de praktijk komt of dat de reparatie een paar dagen oftewel tot aan de volgende controle kan wachten. Wij hebben hiervoor een paar handige tips en oplossingen samengesteld in een lijstje, zie EHBO. Breng de kapotte beugel of het losse bandje altijd mee en gooi deze niet weg.

Moet ik nog naar de tandarts als ik een beugel heb?

Ja, wij adviseren om de periodieke controles gewoon door te laten gaan. Tijdens een controle bij de orthodontist worden de beugels aangepast en de voortgang gecontroleerd, maar zullen problemen van het tandvlees en gaatjes niet zo secure in de gaten gehouden worden als bij de tandarts. Daarvoor is het heel belangrijk dat u onder controle bij de tandarts blijft.

Wanneer mag de beugel eruit?

Tijdens de planbespreking wordt er een inschatting gemaakt over hoelang de beugelbehandeling zal gaan duren. Gemiddeld ligt dit rond de twee jaar. Bij grotere afwijkingen kan de totale behandelduur ook wel eens langer zijn. Verder zijn er een aantal factoren, zoals de individuele snelheid van tandverplaatsing, de groei, het schoonhouden van het gebit en de medewerking van de patiënt, die de behandelduur kunnen verlengen of soms ook wel kunnen verkorten. Wij zullen er alles aan doen om de behandeltijd zo kort mogelijk te houden.

Hoe check of verzet ik mijn afspraak?

Via Afspraken-Check op onze website kunt u uw geplande afspraken controleren. Voor het wijzigen of annuleren van uw afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen naar info@zijlwegorthodontie.nl. Wij kunnen kosten in rekening brengen indien de afspraak later dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, gewijzigd of niet wordt nagekomen.